“İNSANIMIZA YAPILACAK YATIRIMLA, ANA HEDEFLERİMİZE HİZMET EDECEK, YARATICI, KATILIMCI, ÖZGÜVENİ OLAN, KENDİNİ GELİŞTİREBİLEN ÇALIŞANLARIMIZI KURULUŞUMUZA KAZANDIRMAK”

Kurumumuzda insan faktörü, başarıyı oluşturan temel öğelerden biri olarak görülmektedir. Bu doğrultuda, yerleştirilecek pozisyona uygun eğitim almış, işin gerektirdiği yetkinliklere sahip adayların işe alınması sağlanmaktadır.

Bu yetkinliklere ek olarak, yerleştirilecek personelin öğrenmeye açık, dürüst, takım çalışmasını gerçekleştirebilecek olması gibi niteliklere sahip olması da aranmaktadır. Kurumumuzda başarılı personel; uzun süreli çalışan, firmamızda tutunan personel olarak görülmektedir.

SEÇME ve YERLEŞTİRME SÜRECİ 

Şirketimize çeşitli yollarla yapılan iş başvuruları bilgi bankamızda saklanmakta, personel ihtiyacı ortaya çıktığında bu yazılı başvurular incelenerek, açık olan pozisyona uygun adaylar, şahsen görüşmeye çağrılmaktadır.

Görüşmelerde başarılı olan aday, işe yerleştirilmeden önce, şirket politikalarını ve iş ortamını tanıyarak uyum sağlaması amacıyla oryantasyona tabi tutulmaktadır. 

Dönemsel olarak açılan yeni pozisyonlar ve işçi alımı ise www.kariyer.net adresinde yayınlanmaktadır. 

Erden Soğutma, çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimine büyük önem vermekte olup, tüm çalışanlarını sürekli gelişim ve değişim konusunda motive etmeyi, desteklemeyi sorumluluk edinmiştir.